Zakład Sióstr Felicjanek
dla Chronicznie Chorych Kobiet
Kliknij na Biblię, aby ją otworzyć.
W  niej czeka na ciebie Bóg,
w Swoim Słowie.
21 listopada
Ofiarowanie
Najświętszej Maryi Panny
164 rocznica powstania
Zgromadzenia Sióstr Felicjanek