Zakład Sióstr Felicjanek
dla Chronicznie Chorych Kobiet
Kliknij na Biblię, aby ją otworzyć.
W  niej czeka na ciebie Bóg,
w Swoim Słowie.
10 października -
Święto bł. Matki Marii Angeli Truszkowskiej
Założycielki Zgromadzenia Sióstr Felicjanek