Zakład Sióstr Felicjanek
dla Chronicznie Chorych Kobiet
Kliknij na Biblię, aby ją otworzyć.
W  niej czeka na ciebie Bóg,
w Swoim Słowie.
18 maja
Uroczystość
św. Feliksa z Kantalicjo

Patrona Zgromadzenia
Sióstr Felicjanek