Zakład Sióstr Felicjanek
dla Chronicznie Chorych Kobiet
Kliknij na Biblię, aby ją otworzyć.
W  niej czeka na ciebie Bóg,
w Swoim Słowie.
Ciesząc się i radując czasem wakacji i urlopu
uwielbiajmy Boga
w pięknie przyrody,
dziękując Mu za każdy darowany nam dzień.