103 urodziny p. Stefani
w tym samym dniu obchodziłyśmy
także Dzień Kobiet