Pani Janino!

W dniu 100 urodzin
niech Pan Ci błogosławi,
niech zleje na Ciebie
pełnię Swoich łask
i niech Cię zachowa
w zdrowiu
jeszcze długie lata!