Zakład Specjalny dla Chronicznie Chorych Kobiet 
ul. Nowowiejska 10a 
00-653 Warszawa 
tel./fax 022 - 621 92 28 
e-mail: felicjanki@wp.pl
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych 
JADWINÓW 
21-100 Lubartów 
skr. poczt. 43 
tel./fax 081 - 85 555 77 
e-mail: dps.jadwinow@wp.pl
Ośrodek Dziennego Pobytu  
dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych 
ul. Ogrodowa 11 
95-030 Rzgów 
tel./fax  042 - 214 12 93
Inne domy opieki prowadzone
przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek