Zakład Specjalny dla Chronicznie Chorych Kobiet
ul. Nowowiejska 10a
00-653 Warszawa
tel./fax 022 - 621 92 28
e-mail: felicjanki@wp.pl
http://felicjankinowowiejska.pl/
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
JADWINÓW
21-100 Lubartów
skr. poczt. 43
tel./fax 081 - 85 555 77
e-mail: dps.jadwinow@wp.pl
http://dpsjadwinow.pl/
Ośrodek Dziennego Pobytu 
dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych
ul. Ogrodowa 11
95-030 Rzgów
tel./fax  042 - 214 12 93
Inne domy opieki prowadzone
przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek