Obecnie w naszym Domu zatrudniamy 45 osób, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę.
Osobom tym umożliwiamy korzystanie z bezpłatnych obiadów. 

Tym, którzy podejmują studia zaoczne umożliwiamy dostosowanie grafiku dyżurów do ich potrzeb.

Wychodząc naprzeciw potrzebom pracowników organizujemy comiesięczne spotkania ,
 które mają na celu bliższe poznanie Boga,
 a co za tym idzie pozwalają na rozwój intelektualny i duchowy.
Zatrudnimy nowych pracowników na stanowiskach:
Opiekunka

pełny etat, 
umowa o pracę: praca w ruchu ciągłym, praca trzyzmianowa, dodatek w godzinach nocnych w wysokości 20%. 

Wymagane kwalifikacje:  
umiejętność wykonywania czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych związanych z: 

- utrzymaniem higieny ciała 
- utrzymaniem higieny otoczenia 
- dbaniem o czystość i estetykę pomieszczeń 
- predyspozycje do pracy z osobami starszymi 
- pomoc przy karmieniu 

Dodatkowo oferujemy: 
-korzystanie z bezpłatnych obiadów  
-zamieszkanie dla chętnych z poza Warszawy (za niewielką opłatą) 
-uwzględnienie w grafiku wolnych dni w sytuacji podjęcia studiów zaocznych 

Wymagane: 
-zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych 
-złożenie następujących dokumentów: 
 
1.Podanie 
2.CV 
3.Dowód osobisty 
4.Decyzja o przyznaniu numeru NIP 
5.Świadectwo nauki, kursów uzupełniających 
6.Świadectwa pracy 
7.Książeczka zdrowia i zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (także zaświadczenie dla celów   
    sanitarno-epidemiologicznych) 
8.Legitymacja ubezpieczeniowa (lub wniosek o wydanie legitymacji  i jedno zdjęcie) 
9.Kwestionariusz osobowy 
10. Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu (dotyczy pielęgniarek, lekarzy, kierowców) 
11. Książeczka wojskowa (dotyczy pielęgniarek, lekarzy, mężczyzn) 
12. Zaświadczenie o terminach zajęć w szkole, na uczelni (dotyczy osób uczących)           
 
 
UWAGA: 
Wymaga się  dostarczenia dokumentów w orginale.