My, Siostry Felicjanki wezwane przez Boga
współpracujemy z Chrystusem
w duchowej odnowie świata.
Założycielką 
Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
jest bł. Maria Angela Truszkowska
1825 - 1899
Ojciec Honorat był  duchowym kierownikiem Matki Angeli. 
 Od początku popierał inicjatywę założenia przez Zofię schroniska dla ubogich,  
wokół którego  zaczęło tworzyć się Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo. 
Mianowany w 1856 r. przez o. Beniamina Szymańskiego 
 dyrektorem Zakładu i Zgromadzenia św. Feliksa 
 wkrótce stał się - jak to określiła Założycielka - 
jedynym jego przewodnikiem i doradcą najlepszym w każdej okoliczności.  
Do 1864 r. pełnił również funkcje spowiednika i kapelana nowej wspólnoty 
 oraz katechety Zakładu.  
Z jego rąk pierwsze felicjanki przyjmowały habity.  
Ojciec Honorat opracowywał również Konstytucje Zgromadzenia. 
bł. Honorat Koźmiński 
kapucyn 
1829 - 1916
Beatyfikowany 
 przez papieża Jana Pawła II  
dnia 16 października 1988 r. 
w Rzymie. 
Jesteśmy Zgromadzneniem franciszkańskim. 
 
Od początku Zgromadzenia 
ideały św. Franciszka 
były siłą twórczą w życiu Matki Angeli. 
św. Franciszek 
z Asyżu 
Życie św. Feliksa, 
 którego imię Opatrzność Boża  
wybrała jako Patrona dla naszego Zgromadzenia, 
 jest dla nas przykładem połączenia 
 daru ducha modlitwy /kontemplacji/  
 z zaangażowaniem apostolskim. 
Św. Feliks uczy nas żyć w radości,  
prostocie i wdzięczności 
św. Feliks  
z Kantalicjo 
Wsłuchane w słowa naszej Założycielki uczymy się kochać. 
A kochać - według Matki Angeli - to dawać. 
 A co?  
Wszystko, co miłość wymaga. 
 Dawać prędko, bez żalu, z radością, 
 pragnąć, ażeby więcej od nas żądano,  
nigdy nie być zadowoloną z tego co się daje, kiedy się może dać więcej. 

 
Tak pragniemy kochać i tą miłością służyć każdemu człowiekowi, 
 w naszym domu szczególnie osobom starszym i chorym, 
 które tak bardzo potrzebują miłości w swojej ostatniej drodze do Boga.
 
Zofię Truszkowską w dzieciństwie i młodości 
 pociągała  modlitwa i troska o innych,  
szczególnie o dzieci i staruszki. Swoje pragnienie zaczęła  
realizować poprzez uczestniczenie w działalności charytatywnej  
Stowarzyszenia Św. Wincentego a'Paulo i Tercjarstwa  
Franciszkańskiego w Warszawie.  
 
Zaopiekowała się kilkoma sierotami i staruszkami, dla których  
wynajęła skromny pokoik na poddaszu. Gdy jej dzieło - nazywane  
później Zakładem (albo Instytutem) PannyTruszkowskiej -  
rozwijało się, zyskało uznanie  i poparcie mieszkańców stolicy.  
 
Wokół Zofii zaczęły gromadzić się dziewczęta, 
 które pragnęły żyć i służyć tak jak ona.  
 21 listopada1855 r. 
 Zofia Truszkowska i jej kuzynka Klotylda Ciechanowska  
oddały się Matce Bożej na służbę  
według Woli Przenajświętszej Jej Syna Jezusa Chrystusa. 
 Jest to dzień powstania Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo, 
nazywanego powszechnie Siostrami Felicjankami. 
Została beatyfikowana  
przez papieża Jana Pawła II  
w dniu 18 kwietnia 1993r.  
w Rzymie. 
 
Jako Siostry Felicjanki
czynimy wszytko
przez Serce Maryi
na cześć Przenajświętszego Sakramentu!