My, Siostry Felicjanki wezwane przez Boga
współpracujemy z Chrystusem
w duchowej odnowie świata.
Zofię Truszkowską w dzieciństwie i młodości
pociągała  modlitwa i troska o innych, 
szczególnie o dzieci i staruszki. Swoje pragnienie zaczęła 
realizować poprzez uczestniczenie w działalności charytatywnej 
Stowarzyszenia Św. Wincentego a'Paulo i Tercjarstwa 
Franciszkańskiego w Warszawie. 

Zaopiekowała się kilkoma sierotami i staruszkami, dla których 
wynajęła skromny pokoik na poddaszu. Gdy jej dzieło - nazywane 
później Zakładem (albo Instytutem) PannyTruszkowskiej - 
rozwijało się, zyskało uznanie  i poparcie mieszkańców stolicy. 

Wokół Zofii zaczęły gromadzić się dziewczęta,
które pragnęły żyć i służyć tak jak ona. 
21 listopada1855 r.
Zofia Truszkowska i jej kuzynka Klotylda Ciechanowska 
oddały się Matce Bożej na służbę 
według Woli Przenajświętszej Jej Syna Jezusa Chrystusa.
Jest to dzień powstania Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo,
nazywanego powszechnie Siostrami Felicjankami
.
Założycielką
Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
jest bł. Maria Angela Truszkowska

1825 - 1899
Ojciec Honorat był  duchowym kierownikiem Matki Angeli.
Od początku popierał inicjatywę założenia przez Zofię schroniska dla ubogich, 
wokół którego  zaczęło tworzyć się Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo.
Mianowany w 1856 r. przez o. Beniamina Szymańskiego
dyrektorem Zakładu i Zgromadzenia św. Feliksa
wkrótce stał się - jak to określiła Założycielka -
jedynym jego przewodnikiem i doradcą najlepszym w każdej okoliczności. 
Do 1864 r. pełnił również funkcje spowiednika i kapelana nowej wspólnoty
oraz katechety Zakładu. 
Z jego rąk pierwsze felicjanki przyjmowały habity. 
Ojciec Honorat opracowywał również Konstytucje Zgromadzenia.
Została beatyfikowana 
przez papieża Jana Pawła II 
w dniu 18 kwietnia 1993r. 
w Rzymie.
bł. Honorat Koźmiński
kapucyn

1829 - 1916
Beatyfikowany
przez papieża Jana Pawła II 
dnia 16 października 1988 r.
w Rzymie.
Jesteśmy Zgromadzneniem franciszkańskim.

Od początku Zgromadzenia
ideały św. Franciszka
były siłą twórczą w życiu Matki Angeli.
Życie św. Feliksa,
którego imię Opatrzność Boża 
wybrała jako Patrona dla naszego Zgromadzenia,
jest dla nas przykładem połączenia
daru ducha modlitwy /kontemplacji/ 
z zaangażowaniem apostolskim.
Św. Feliks uczy nas żyć w radości, 
prostocie i wdzięczności .
Jako Siostry Felicjanki
czynimy wszystko
przez Serce Maryi
na cześć Przenajświętszego Sakramentu!
Wsłuchane w słowa naszej Założycielki uczymy się kochać.
A kochać - według Matki Angeli - to dawać.
A co? 
Wszystko, co miłość wymaga.
Dawać prędko, bez żalu, z radością,
pragnąć, ażeby więcej od nas żądano, 
nigdy nie być zadowoloną z tego co się daje, kiedy się może dać więcej.

św. Franciszek
z Asyżu
św. Feliks 
z Kantalicjo
Tak pragniemy kochać i tą miłością służyć każdemu człowiekowi,
w naszym domu szczególnie osobom starszym i chorym,
które tak bardzo potrzebują miłości w swojej ostatniej drodze do Boga.