Dzień jak co dzień ...

Spotkanie z panem Tadeuszem Studnickim,
członkiem AK, powstańcem z batalionu Zośka,
pseudonim Łoś.
Wraz z Wolontariuszami robimy serduszka ….