Zakład Sióstr Felicjanek
dla Chronicznie Chorych Kobiet
Kliknij na Biblię, aby ją otworzyć.
W  niej czeka na ciebie Bóg,
w Swoim Słowie.

Uwaga! Uwaga!
Informujemy, że nasz Zakład jest na stronie Fundacji: siepomaga.
https://www.siepomaga.pl/zchfelic-pl
Zapraszamy do wsparcia naszego Zakładu poprzez Fundację.
Alleluja!
Z okazji świąt Wielkiej Nocy
życzymy potęgi wiary w sens życia,
które się nie kończy

Chrystus zmartwychwstał
i nas także czeka Z M A R T W Y CH W S T A N I E.