Zakład Sióstr Felicjanek
dla Chronicznie Chorych Kobiet
Kliknij na Biblię, aby ją otworzyć.
W  niej czeka na ciebie Bóg,
w Swoim Słowie.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!
Rekolekcje wielkopostne 14-15 marzec 2018 r.