Zakład Sióstr Felicjanek
dla Chronicznie Chorych Kobiet
Kliknij na Biblię, aby ją otworzyć.
W  niej czeka na ciebie Bóg,
w Swoim Słowie.
  Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.
Oto zwiastuję wam radość wielką!
Wszystkim naszym Pensjonariuszkom,
Ich Rodzinom, Przyjaciołom i Znajomym,
naszym Dobroczyńcom
oraz naszemu Personelowi
życzmy błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.
Nowonarodzony Jezus niech wniesie w Wasze serca i w Wasze domy pokój i radość,
i niech otuli Was Swoją miłością.

A Nowy 2018 rok niech będzie pełen dobra i życzliwości ludzi.