Zakład dla Chronicznie Chorych Kobiet 
ul. Żywiczna 40 
03 - 179 Warszawa 
tel./fax 022  811 25 80 
e-mail: zchfelic@wp.pl 
www.domopieki-felicjanki.pl
Nasz dom opieki może przyjmować darowizny 
 od osób prawnych i osób fizycznych 
na cele charytatywno - opiekuńcze. 
Podmioty te mają prawo obniżenia z tego tytułu 
wysokości swego dochodu.
PKO BP S.A. 
IV o/Warszawa 
16 1020 1042 0000 8202 0105
 
2356
Za każdy gest Waszego serca 
za wszelkie dobro, tak duchowe jak i materialne 
niech Wam Pan Jezus zapłaci 
 i św. nasz Ojciec Franciszek. 
 
                  wdzięczne Siostry Felicjanki 
                            i mieszkanki