Odwiedziny wyjątkowego Gościa.
W nasze progi zawitał
sam św. Mikołaj z Aniołami ...