Z radościa
 pragniemy poinformować,
że pracująca w naszym Zakładzie
pielęgniarka 
p. Agnieszka Praszczałek 
podczas 
Ogólnopolskiego Dnia 
Pielęgniarek i Położnych 2017 
została wyróżniona 
przez 
Izbę Pielęgniarek i Położnych 
  Dyplomem Uznania
za wzorową pracę.
Zapraszamy cały Personel
 18 października 2017 r. o godz. 13.55
na konferencję,
 którą wygłosi ks. Tomasz Mioduszewski.
W  tym miesiącu wsłuchamy się w słowo 
o służbie i miłości.