Na  koncert "Dla mojej Przyjaciółki ..."
zaprosił nas pan Edward Hulewicz