6 sierpnia 45 naszych Pensjonariuszek
wyruszyło na duchową pielgrzymkę do Częstochowy,
na Jasna Górę, do naszej Matki i Królowej.
Każda z Pań dostała przewodnik pielgrzymkowy
"Z Maryją wolni."
Codziennie nasze Pątniczki wspólnie się modlą
również za pielgrzymów zdążających do Domu Matki.
Za trudów tyle, poświęceń tyle
oby Ci Pan Bóg udzielił wielu, wielu, wielu łask ...

Siostro Adrianno!
Dziękujęmy za wszelkie dobro,
za Twój trud i poświęcenie ...
Ojcowie Paulini zakończyli zastępstwo
za naszego ks. Kapelana Tomasza Mioduszewskiego.
Za każdą odprawioną Eucharystię
z serca dziękujemy!
W drogę z nami wyrusz Panie ...