Cieszymy się, iż możemy poinformować,
że remont kuchnii ma się ku końcowi.

Zapraszamy wszystkich 16 czerwca 2018 r.
do obejrzenia efektu końcowego
wykonanego remontu
i niejako inauguracji pracy nowej kuchnii.
Tych, którzy chcą i mają taką możliwość prosimy o wsparcie finansowe.
Wierzymy, że św. Józef,
patron naszego Domu
wspomoże to dzieło,
które jest konieczne do dalszego funkcjonowania Zakładu
i spełnienia norm Sanepidu.