Hej - ho, hej - ho! Poświęcić by się szło!
Spotkanie z bratem Marianem Markiewiczem,
ze wspólnoty Braci Serca Jezusowego:
Moje osobiste spotkania z Janem Pawłem II