Spotkanie z panem Tadeuszem Studnickim,
członkiem AK, powstańcem z batalionu Zośka,
pseudonim Łoś.
Dzień jak co dzień ...