W Zakładzie Sióstr Felicjanek dla Chronicznie Chorych Kobiet w Warszawie
 od połowy 2012 roku, co tydzień, 
prowadzone są zajęcia z terapii umysłowej Osób starszych - 
Ergoterapia.
 Ergoterapia, inaczej zwana terapią przez pracę (gr. ergon -  praca, aktywność, dzieło, czyn, 
osiągnięcie), to metoda rehabilitacji, w której wykorzystuje się różne rodzaje pracy 
umożliwiające Paniom kształtowanie określonych sprawności (np. ruchowych, koncentracji, 
pamięci), zaspokajająca ich potrzeby emocjonalne i społeczne oraz wpływające na rozwój 
samodzielności, niezależności i pobudzanie aktywności.
 Polega ona głównie na ćwiczeniach funkcji poznawczych, precyzji ruchów,
 koordynacji wzrokowo-ruchowej, koordynacji całego ciała
 i jest prowadzona przez Panią mgr inż. Martę Skierniewską,
 na co dzień pracującą i zajmującą się badaniami naukowymi w zakresie ergonomii i BHP,
 na Politechnice Warszawskiej.
Terapia podzielona jest na cztery części: ćwiczenia ruchowe, pamięciowe, grafomotoryczne, kreatywne
 i mają na celu usprawnienie umysłu Pań. Zaburzenia pracy mózgu u Osób starszych powodują, 
że występują problemy z przypominaniem sobie informacji, z nazywaniem przedmiotów i rozumieniem pojęć.
 W tym przypadku jednym z czynników mających pozytywny wpływ na terapię i samopoczucie jest 
podejmowanie czynności intelektualnych, stymulacji procesów poznawczych i pamięci. Ćwiczenia, które są 
realizowane w ramach Ergoterapii, usprawniają wyżej wymienione funkcje. 
Bardzo ważnym aspektem tych zajęć jest to, że terapia jest regularnie prowadzona, co ma szczególne 
znaczenie w spowolnianiu postępowania różnych chorób Osób starszych i jak najdłuższe podtrzymanie 
prawidłowych funkcji poznawczych u zdrowych Pensjonariuszek Zakładu, aby zapobiec stopniowemu, 
wraz z upływem wieku, pogarszaniu się funkcji poznawczych takich jak rozumienie, nazywanie, 
rozpoznawanie i pamięć.

Poza tym codziennie jest również prowadzona terapia zajęciowa
 przez siostrę Bonawencję Targońską i siostrę Reginę Kolinko
oraz panią Ewelinę Tomaszewską.