W Zakładzie Sióstr Felicjanek dla Chronicznie Chorych Kobiet w Warszawie
od połowy 2012 roku, co tydzień,
prowadzone są zajęcia z terapii umysłowej Osób starszych - Ergoterapia.
Ergoterapia, inaczej zwana terapią przez pracę (gr. ergon -  praca, aktywność, dzieło, czyn,
osiągnięcie), to metoda rehabilitacji, w której wykorzystuje się różne rodzaje pracy
umożliwiające Paniom kształtowanie określonych sprawności (np. ruchowych, koncentracji,
pamięci), zaspokajająca ich potrzeby emocjonalne i społeczne oraz wpływające na rozwój
samodzielności, niezależności i pobudzanie aktywności.
Polega ona głównie na ćwiczeniach funkcji poznawczych, precyzji ruchów,
koordynacji wzrokowo-ruchowej, koordynacji całego ciała
i jest prowadzona przez Panią mgr inż. Martę Skierniewską,
na co dzień pracującą i zajmującą się badaniami naukowymi w zakresie ergonomii i BHP,
na Politechnice Warszawskiej.
Terapia podzielona jest na cztery części: ćwiczenia ruchowe, pamięciowe, grafomotoryczne, kreatywne
i mają na celu usprawnienie umysłu Pań. Zaburzenia pracy mózgu u Osób starszych powodują,
że występują problemy z przypominaniem sobie informacji, z nazywaniem przedmiotów i rozumieniem pojęć.
W tym przypadku jednym z czynników mających pozytywny wpływ na terapię i samopoczucie jest
podejmowanie czynności intelektualnych, stymulacji procesów poznawczych i pamięci. Ćwiczenia, które są
realizowane w ramach Ergoterapii, usprawniają wyżej wymienione funkcje.
Bardzo ważnym aspektem tych zajęć jest to, że terapia jest regularnie prowadzona, co ma szczególne
znaczenie w spowolnianiu postępowania różnych chorób Osób starszych i jak najdłuższe podtrzymanie
prawidłowych funkcji poznawczych u zdrowych Pensjonariuszek Zakładu, aby zapobiec stopniowemu,
wraz z upływem wieku, pogarszaniu się funkcji poznawczych takich jak rozumienie, nazywanie,
rozpoznawanie i pamięć.

Poza tym codziennie jest również prowadzona terapia zajęciowa
przez siostrę Bonawencję Targońską,siostrę Reginę Kolinko, siostrę Ancillę Ozimek
oraz panią Ewelinę Tomaszewską.
Nasze prace
 
kliknij lunetę jeśli chcesz obejrzeć Galerię