WARUNKI PRZYJĘCIA
Dom opieki przeznaczony jest
wyłącznie dla kobiet.
Przyjmujemy tylko na pobyt stały:

- kobiety w podeszłym wieku,
- niepełnosprawne,
- przewlekle lub obłożnie chore , u których nie stwierdzono choroby:
a) zakaźniej
b) nowotworowej (w ostatnim stadium)
c) psychicznej
- osoby zdolne do pokrycia pełnych, obowiązujących kosztów pobytu,
gdyż Zakład nie otrzymuje żadnych dotacji
Ubieganie się o przyjęcie do domu opieki należy rozpocząć od skontaktowania się
z siostrą Dyrektor.
Następnym krokiem jest spotkanie z s. Dyrektor, w celu przeprowadzenia wywiadu
oraz wypełnienie wniosku o przyjęcie i złożenie go w Zakładzie.

Po złożeniu dokumentacji medycznej s. Dyrektor po konsultacji z naszymi lekarzami podejmuje
decyzję o przyjęciu.
Statut
Regulamin dla Pensjonariuszek
Formularz wniosku do pobrania
Umowa o  opiekę
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie.

Wszystko,
co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili.
Załączniki do umowy o opiekę
RODO - Polityka Prywatności
Informacja o stanie zdrowia